Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Co koním bere dech? Tlačivé podbřišníky i zastaralé jezdecké poučky

Všechny živé organismy na této planetě jsou nuceny pro zachování vlastní existence přizpůsobit své fyziologické mechanismy prostředí, ve kterém přežívají. Tuto přizpůsobivost si přisvojili i koně, jejichž dýchací systém se v průběhu vývoje měnil tak, aby během pohybu šetřil energií. Domestikace a jezdecké využití koní však tento důmyslný systém mnohdy značně limitují. Koním bere dech neadekvátně zvolené vybavení a nesprávné jezdecké návyky.

Malé „opáčko“ z dýchacích cest

Respirace, tedy výměna plynů za účelem získání energie, je v koňském těle zajištěna dvěma hlavními systémy – horním a dolním dýchacím systémem. Horní dýchací systém zahrnuje nozdry a nosní průduchy, které jsou odděleny od dutiny ústní kostěným patrem a starají se o přívod kyslíku do těla.1 Tyto průduchy dále navazují na hrtan, který reguluje prostupnost vzduchu do plic a zabraňuje vniknutí cizorodých těles do oblasti průdušnice.

Klíčové pro naše téma jsou dva orgány dýchacích cest dolních – plíce a bránice. Pleurální tekutina vyplňující objem plic napomáhá s příjmem vdechovaných plynů do těla. Tyto plyny, převážně pak kyslík, jsou následně za pomoci hemoglobinu v červených krvinkách transportovány do srdce a okolních tkání. Bránice pak svým uvolněním zvětšuje prostor hrudní dutiny a redukuje tlak v plicích. Redukce tlaku v plicích umožňuje vdechnutí kyslíku do těla. S jejím smrštěním dojde k stažení žeber a objem hrudní dutiny je navrácen do původního stavu.2 

Celý proces si můžeme představit na bázi injekční stříkačky. Když je píst vytažen, prostor uvnitř stříkačky se zvětší a vtáhne okolní vzduch. Při stlačení pístu se zmiňovaná kapacita sníží a vzduch je vytlačen ven.

Spřažené dýchání

U cválajícího koně je možné sledovat jev, kterému se říká spřažené dýchání (v angličtině je pro něj termín Locomotor Respiratory Coupling). Jedná se o přímou úměrnost mezi dechovou frekvencí a cvalovými skoky v poměru 1:1.3 Když je kůň vystaven zvýšeným fyzickým výkonům (zrychlení, vyvýšené terény), množství požadovaného kyslíku se úměrně nezvyšuje a tělo tak úsporněji hospodaří s respiračními plyny. 4

Čtěte také: Plíce: Spotřeba 1 800 litrů na kilometr

Jak spřažené dýchání funguje? Při podsazení pánve se těžiště koňského těla posouvá směrem dozadu společně se všemi vnitřními orgány. V souvislosti s dokročením pánevních končetin pod tělo dochází k vyklenutí zad, a plíce se mohou nadechnout.5 Ve chvíli, kdy kůň natahuje nohy před sebe, dochází k rotaci lopatky a rozšíření dutiny hrudní.6 Při dopadu hrudních končetin na zem během stojné fáze cvalu nesou končetiny tíhu o váze zhruba 60% celkové hmotnosti těla7 a lopatky napomáhají s vytlačením vzduchu ven z dutiny hrudní.8 Společně s tlakem posunutých lopatek, působí na plíce i bránice, jež je tlačena směrem k hlavě hmotností vnitřních orgánů.9 Vzduch je tak z plic postupným tlakem vytlačován ven s výdechem.

V předešlém odstavci byl teoreticky objasněn princip respiračního vzorce u koně bez přičinění jezdeckého zatížení. V praxi však existuje mnoho faktorů, které mohou negativně ovlivnit dechovou frekvenci koně. 

Brzdy dechu

První brzdou je neadekvátně napasovaná výstroj: 

  • Nadměrně utažený podbřišník, který limituje natažení předních končetin a tím i rozpínání dutiny hrudní.10 
  • Nepadnoucí sedlo brání koni ve vyklenutí zad, které jinak umožňuje plnou dilataci hrudníku a bránice.11 Může pak také dojít k zatuhnutí intercostálních fascií, které znemožní rozpínání dutiny hrudní v plném rozsahu.
  • Problémy s dýchací soustavou a respiračním vzorcem však mohou nastat i vlivem restriktivního sedu jezdce či nefunkčně sestaveným managementem
  • Pokud se jezdec na koni drží koleny, působí tlak na hrudní koš a znemožňuje koni roztáhnout plíce v plném rozsahu.12
  • Vlivem managementu a neadekvátního přístupu k objemovým krmivům může dojít ke vzniku žaludečních vředů. Ač poruchy dýchacího aparátu nejeví přímou souvislost s diagnostikou žaludečních vředů, žaludek úzce naléhá na oblast bránice. Její napnutí by pak mohlo být značně omezováno z důvodu bolestivého tlaku na defektovaný žaludek.

Dýchání a stres

Je důležité si uvědomit, že respirační efektivita koně je výsledkem dlouholeté evoluce, která jej adaptovala na roli kořisti. V současné době, kdy domestikace přetvořila koně pro jezdecké účely, je nezbytné tyto evoluční úpravy respektovat a minimalizovat vlivy, které je omezují. Kromě fyziologických omezení se mohou objevit i negativní behaviorální projevy. 

Jakékoliv restrikce dýchání způsobují zvýšenou hladinu stresu, což může negativně ovlivnit funkci tkání, které chceme během tréninku posílit.

Dýchací aparát koně je velmi komplexní systém, který se během evoluce vyvinul k efektivnímu hospodaření s respiračními plyny a energií. Jako jezdec či chovatel koní je tak nutné pro udržení kondice svých koní, hledat prostředky, jež nebudou limitovat dýchací soustavu koně, která výměnou plynů drží celý aktivní i pasivní pohybový aparát v běhu.


Zdroje:
1 Dýchací systém. In: Pohyb a výkon koně: Anatomie. Metafora, 2013, s. 80. ISBN 978-80-7359-360-5.
2 tamtéž
3 PRI and Equine Biomechanics/Neurology/Respiration – Part I: Locomotor Respiratory Coupling. Online. In: Amazon Web Services. Dostupné z: https://www-posturalrestoration-com…. [cit. 2024-03-31].
4 tamtéž
5 The Synchronization of Ventilation and Locomotion in Horses (Equus Caballus). Experimental Biology. 1992, roč. 1992, č. 166, s. 19-31.
6 Vliv jednotlivých chodů na dýchání. In: Pohyb a výkon koně: Anatomie. Metafora, 2013, s. 86-87. ISBN 978-80-7359-360-5
7 Thoracic limb. In: Anatomy of The Horse. Šestá. Schlutersche, 1994, s. 4-5. ISBN 3899936663.
8 The Synchronization of Ventilation and Locomotion in Horses (Equus Caballus). Experimental Biology. 1992, roč. 1992, č. 166, s. 19-31.
9 = orgány dutiny hrudní
10 The Equine Athlete – The respiratory system. Online. In: YouTube. C2005-2024. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=NaQFlHgiEnc. [cit. 2024-03-31].
11 Bránice: bez kvalitního dýchání přicházejí problémy. Online. In: EQUICHANNEL.CZ. C1997-2024. Dostupné z: https://equichannel.cz/clanky/zdravi-a-veterinarni-pece/branice-bez-kvalitniho-dychani-prichazeji-problemy. [cit. 2024-03-31].
12 placený webinář Analýza chodu koní z distribuce Kristiny Koudelové

Komentáře nejsou povoleny.

Vydavatelem časopisu Koně&Lidé a provozovatelem webu www.konealide.cz je společnost Etira s.r.o.