Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Příspěvky označené “welfare”

Modré jazyky, rollkur, barování. Každý pátý člověk je proti využívání koní ve sportu★

UVNITŘ PŘEHLED KAUZ | Když v roce 2022 světová organizace World Horse Welfare provedla průzkum veřejného mínění o jezdeckém sportu, výsledky nedopadly příliš dobře. 40 % dotázaných uvedlo, že by nadále podporovalo jezdecký sport v případě, že by se zlepšily životní podmínky…

Vydavatelem časopisu Koně&Lidé a provozovatelem webu www.konealide.cz je společnost Etira s.r.o.