Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Zbarvení koní VI: Modifikace základních typů zbarvení

Všechna základní zbarvení koní jsme již probrali, teď nastal čas se zaměřit na jejich modifikace (změny). Tedy pozměněné základní barvy srsti koní působením dalších genů zbarvení. Mezi takové modifikace zbarvení patří shade, sooty, nealy a point colour. Jedná se o anglické pojmy označující modifikace hnědé, černé a ryzé barvy srsti. Zajímavostí u těchto modifikací je to, že v mnohých případech nejsou zatím přesně objasněné vztahy mezi jednotlivými geny při vzniku těchto změn.

Modifikace zbarvení může ovlivnit celé tělo jedince. Někdy se ale modifikace projevují jen na určitých oblastech těla koně. Některé typy modifikací také ovlivňují výskyt odznaků na končetinách, v hřívě, ohonu nebo po stranách uší. U mnohých z uvedených změn základních zbarvení doposud nebyly zjištěny geny, které za nimi stojí, a tedy stále čekají na objevení. No nelákalo by vás o tom bádat v laboratoři?

Shade

Jako první je v odborné literatuře uvedeno zbarvení shade. Jedná se o komplex multifaktoriální genetické kontroly. To je u koní popsáno tak, že u takových koní dochází ke změně základní barvy na světlejší či tmavší odstín. Více viditelný je projev tohoto zbarvení u ryzáků a hnědáků. Variace zbarvení se line v plné škále odstínů od světlých až po velmi tmavé.

Shade

Vzniká tak například zbarvení červený hnědák (blood bay/dark red), světlý hnědák (washed-out yellow/light bay), tmavý (játrový) ryzák (liver chestnut) nebo světlý (písečný) ryzák (light/sandy chestnut). Shade zbarvení není viditelné na odstínu srsti černých koní. V odborných kruzích se polemizuje nad tím, zda se zbarvení shade u vraníků neprojevuje zesvětláním srsti během letních měsíců. V českém označení takové vraníky nazýváme „letními vraníky“ a není zatím tedy jasné, zda za to může genetika, nebo vlivy přírodních faktorů (tepla a slunečního svitu).

Sooty

Druhou modifikací je zbarvení sooty, které v překladu odpovídá v češtině označení ,,kůň se srstí zamazanou od sazí“. A přesně tak si takového koně představte. Tato modifikace způsobuje tmavnutí červeného a černého pigmentu v určitých oblastech na těle koně.

Že jste takového koně ještě neviděli? Asi nebudete sami. Toto zbarvení není moc časté. U koní se projevuje viditelně na hnědácích, kde se na srsti objevují místa s tmavými chlupy. I zde je velká variabilita a sooty zahrnuje zbarvení koní pouze s několika černými chlupy až po tmavší odstín podél hřbetu nebo rovnoměrné ztmavení celého těla koně. Je důležité zmínit, že sooty modifikace se nejvýrazněji projevuje právě v oblasti dorzální linie těla, tedy v horní linii (krk, hřbet, záď). Naopak světlejší zůstávají oblasti břicha, boků, vnitřních stran končetin a dalších částí hlavy. Sooty se projevuje například u koní označených v jejich průkaze původu jako černý hnědák, který bez genetické analýzy odpovídá zbarvením těla spíše vraníkovi.

Mealy

Třetí modifikací je mealy, která produkuje světle žluté nebo světle červené plochy na těle koní. Nejčastěji se jedná o oblasti na břiše a bocích koně, výjimkou nejsou ani končetiny či hlava. Na hlavě je tato změna nejvíce viditelná kolem huby a očí. Mealy efekt je z genetického pohledu daný působením pouze jednoho genu. Tento gen musí být v genomu jedince zastoupený v dominantní sestavě (Pa). Často bývá označen symbolem Pa+ a nedominantní (recesivní) alela toho genu je Pa(np).

Mealy

Tato změna se označuje mealy a podmiňuje vznik zbarvení sorrel, které je světlejší než základní barva chestnut. Přítomnost dominantní alely se projeví i u černé barvy srsti, toto zbarvení je v angličtině označované jako seal brown. S touto změnou se můžeme setkat snad u všech plemen koní. Dobrým příkladem je plemeno hafling, u kterého najdeme velkou variabilitu v odstínech zbarvení a stupni působení genů mealy na základní ryzé zbarvení (sorrel). Druhým typickým představitelem toho zbarvení je exmoorský pony, který je označován jako mealy hnědák (bay).

Point colour

U ryzáků je pozorovaný výskyt modifikace označované jako point colour, což představuje změnu zbarvení hřívy a ocasu na tmavší či světlější odstín. V případě světlého odstínu se projevuje přítomnost genu flaxen (F).

Příště…

Zdá se, že na základní typy zbarvení má vliv i samotné prostředí, ve kterém kůň žije. Slyšeli jste někdy o pojmu epigenetika? Ne? Tak o tom vám budeme psát příště!

Text: Pro KoněČesky Klára Mikulášková (Oddělení etologie VÚŽV, v. v. i., Uhříněves; Katedra etologie a zájmových chovů FAPPZ ČZU v Praze)
Foto: Zuzana Tillerová

Buďte první! Přidejte komentář

Napsat komentář

Vydavatelem časopisu Koně&Lidé a provozovatelem webu www.konealide.cz je společnost Etira s.r.o.