Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Zbarvení koní I: Čím je dáno?

Jak naznačují barevné podoby zvířat na stěnách jeskyní staré tisíce let, zbarvení koní nás lidi vždy fascinovalo – a myslím, že to stále přetrvává. Jak dokládají mnohé spisy, zbarvení srsti koní byla přičítána důležitá hodnota. Příkladem mohou být ve středověku hojně využívaní koně bílé barvy. Pro tehdejší společnosti bílé zbarvení srsti symbolizovalo určitý status, důstojnost a bohatství.

Než se však dostaneme k jednotlivým zbarvením koní, zamysleme se nad tím, jak jednotlivá zbarvení koní vznikají a čím je to dáno. Prvním z důležitých vlivů na celkové zbarvení koně je přítomnost srsti. Ta má mnoho funkcí a mezi nejdůležitější z nich patří ochrana organismu proti ztrátě tepla. Zároveň srst slouží jako skvělá izolace proti zimě. A pokud není srst koně narušená, reguluje teplotu těla. Nabízí se tedy otázka, proč majitelé koní využívají deky, když už vlastně „kůň jednu na sobě má“. Ať jsou k dekování důvody jakékoliv, měli by si to majitelé koně dobře rozmyslet, protože jakmile s tím jednou začneme, je potřeba dodržovat určité postupy.

Dříve chovatelé přisuzovali koním světlejších zbarvení bez pigmentované kůže sníženou konstituční odolnost? Naopak bělouši byli považováni za vytrvalé, s čímž zřejmě souvisí lidové přísloví „kdo neseděl na bílém koni, neseděl nikdy na dobrém koni“!

Ale zpátky k funkci srsti, bylo zjištěno, že srst koním slouží také k ochraně proti elektromagnetickému záření či UV záření. A k tomu mě napadá další otázka k zamyšlení, myslíte, že se koně mohou spálit od sluníčka? Ano je to tak, obzvláště některá místa na těle koně jsou více náchylná a v kombinaci s nedostatkem pigmentu v kůži může dojít k popálení koně od slunce. Zajímavostí je, že srst koně v místech s větším množstvím dopadu slunečního záření je hustší, dokáže tak zabránit vyšší intenzitě slunečních paprsků na kůži. V neposlední řadě slouží srst k ochraně koně proti obtěžujícímu hmyzu.

Slovní popis stejné barvy srsti dvou koní nemusí vždy odpovídat stejnému genetickému základu.

Zbarvení srsti je dáno vlivem přítomnosti pigmentů jak v kůži pod srstí, tak přímo v srsti. Srst je složená z jednotlivých chlupů, které se rozlišují do tří skupin, a to dle místa jejich růstu na těle koně. Základní typ chlupů pokrývá hlavní část těla koně, poté existují chlupy tvořící hřívu, ocas a řasy a následně specializované hmatové chlupy v okolí huby, uší a očí. Zde bych neměla opomenout, že hmatové chlupy slouží ke zjišťování informací o podnětech v okolí koně, což se velmi podobá funkci našich prstů, které, jak dobře víme, jsou velmi citlivé. Lidé však tíhnou po estetickém vzhledu koně, což mnohdy jde na úkor welfare (životní pohody) koní. Proto by se neměly koním hmatové chlupy stříhat ani holit!

Vzhled srsti koní je tedy ovlivněn jak rozmístěním, tak stavbou chlupů a přítomnosti pigmentu (melaninu) v chlupu. Zbarvení srsti se odvíjí od přítomnosti pigmentů, jejich rozmístění a počtu uvnitř chlupu. Pokud v chlupu není pigment, chlup bude světlý. Pokud ani kůže koně nemá v sobě pigment (melanocyty), koně mají kůži růžovou, a to kvůli prosvítajícímu krevnímu řečišti, budeme takové jedince označovat dle zbarvení albíny. Zároveň je i možné, že v rámci jednoho chlupu budou přítomné dva typy pigmentů.

Genetika a zbarvení

Slovní pojmenování zbarvení u koní je založené na zbarvení těla a dalších částí, jako jsou končetiny, hříva, ocas a uši. Pojmenování určitých zbarvení je ale nepřesné, jelikož je založeno pouze na vnějším vzhledu barvy srsti koní. Slovní popis stejné barvy srsti dvou koní nemusí vždy odpovídat stejnému genetickému základu. Obecně je možné tvrdit, že rozdílná zbarvení mohou vznikat účinkem jiných genů (alel) a naopak stejná zbarvení mohou vzniknout za účinku jiných genů. Neměli bychom ani opomenout genetické mutace, které výsledné zbarvení koně mohou také ovlivnit. Díky genetice a molekulární biologii je možné jednotlivá zbarvení od sebe rozeznat a na základě analýzy vzorku chlupů srsti koně je přesně učit.

U koní rozlišujeme několik základních typů zbarvení a ty si necháme na příště. Místo toho jsme si pro vás připravili menší kvíz, ve kterém si jednotlivá zbarvení koní můžete procvičit. V dalším čísle si je společně rozebereme.

Text: Pro KoněČesky Klára Ničová

(Oddělení etologie VÚŽV, v.v.i., Uhříněves a Katedra etologie a zájmových chovů FAPPZ ČZU v Praze)

Kresba: Kristýna Dvořáková, Foto: Eliška Kadlecová, Elis Váchalová

Buďte první! Přidejte komentář

Napsat komentář

Vydavatelem časopisu Koně&Lidé a provozovatelem webu www.konealide.cz je společnost Etira s.r.o.