Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Sebevědomí při jízdě – motivační okénko

Přáním každého jezdce je stát se jezdcem sebevědomým. Pro mnohé je to obtížný cíl. Nedostatek sebevědomí má mnoho důsledků v tom, jak dobře a bezpečně na koni jezdíme. Její ztráta není něco, za co bychom se měli stydět. Ve většině případů lze totiž naše sebevědomí znovu obnovit.

Existuje několik situací, které mohou vést ke ztrátě sebevědomí:

  • Někteří jezdci mají problémy se sebevědomím, když se vracejí k ježdění po delší pauze. Pro některé jezdkyně toto přerušení souvisí s těhotenstvím, pro jiné znamenalo období kariérního růstu. Vědomí vlastní rodiny může také jezdce činit opatrnějšími, protože si více uvědomují vlastní zodpovědnost a dopady případných zranění.
  • Čím starší jsme, tím více víme. To může vést v lepším případě k zdravému respektu k síle koní, v horším případě až k otevřenému strachu.
  • Problémy se sebevědomím mohou být výsledkem jednoho nebo více špatných zkušeností v minulosti. Příklady jsou pády a následná zranění. Dokonce i pouhé vědomí pádů a zranění jiných jezdců může vést k ztrátě sebevědomí.
  • Vědomí, že už nejsme tak silní, vyrovnání a hybní jako dříve souvisí s věkem. To může znamenat, že začneme ztrácet sebevědomí ve svých vlastních schopnostech.
  • Někteří lidé jsou přirozeně opatrnější než jiní. To znamená, že mají tendenci ztrácet sebevědomí snáze.

Jak získat své sebevědomí zpět?

  • Klíčem jsou malé, udržitelné kroky. Mnoho lidí dělá chybu, že se snaží postupovat příliš rychle nebo riskuje. Pokud uděláme příliš mnoho příliš brzy, můžeme se spíše vrátit zpět, než postupovat vpřed. Současně přijměme fakt, že nastanou dobré i špatné dny. Pokud se obecně pohybujeme správným směrem, snažme se být konzistentní.
  • Sebevědomí je velmi snadné ztratit a jeho návrat je mnohem obtížnější. Takže se ujistěme, že si udržujeme kontrolu nad jakoukoli situací, kde je potenciál, že se věci vymknou kontrole, a nedovolme si, aby nás (obvykle) dobré mínění členů rodiny nebo přátel tlačilo příliš daleko a příliš rychle.
  • Vždy postupujme ve svém vlastním tempu. Neunáhleme se, ale pozitivně reagujme na povzbuzení od zkušených, znalých lidí v našem oboru, kteří mají porozumění. Určitě si stanovme cíle, ale nedrťme se, pokud zjišťujeme, že jsou obtížné dosáhnout. Mohlo by to být proto, že je třeba postup rozložit na menší dosažitelné kroky.

Pamatujme, že nepotřebujeme být sebevědomější, než je nezbytně nutné. Jen my rozhodujeme, jak sebevědomými jezdci chceme být.

Komentáře nejsou povoleny.

Vydavatelem časopisu Koně&Lidé a provozovatelem webu www.konealide.cz je společnost Etira s.r.o.