Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Rok práce a testovací jezdci po celé Evropě. I tak vypadá vznik jezdeckého vybavení

ADVERTORIAL | Od první myšlenky a návrhu až do momentu, kdy si jezdecké rajtky v obchodě vyzkouší a koupí první zákazník, uplyne více než rok. První nákresy, výběr vhodného materiálu, střih, technologie výroby, šití, testování, logistika, prodejna, zákazník…

Ať se jedná o výrobky pro jezdce nebo pro koně, nároky v průběhu výrobního procesu jsou stejně vysoké. Značkou, která svůj výrobní proces neustále zdokonaluje, je i jezdecké veřejnosti dobře známá Fouganza. Pojďme prostřednictvím rozhovoru s produktovou manažerkou Soizic de Boishéraud „nahlédnout pod pokličku“ náročného vývoje nových produktů. Klíčová slova jsou odpovědnost k životnímu prostředí a láska ke koním.

Povíte mi na úvod něco více k místu, kde vše vzniká, k vývojovému centru Fouganzy?

V budově, kde se právě nacházíme, navrhujeme, vyvíjíme a vylepšujeme naše produkty. Sídlí zde několik pracovních týmů od produktových manažerů přes návrháře a inženýry až po obchodní a marketingové specialisty. Pro Fouganzu tu pracuje přibližně 50 lidí.

Dá se tedy říct, že je Fouganza nezávislou značkou? Má nějaké samostatné prodejny?

Fouganza je jednou z mnoha vlastních značek řetězce Decathlon. Všichni naši pracovníci musí při práci na nových produktech brát v potaz vizi celého Decathlonu, která staví na dostupnosti a široké nabídce pro všechny úrovně jezdců. Veškerý sortiment se tedy prodává pouze v prodejnách nebo na e-shopu Decathlon.

Jak si Fouganza stojí mezi ostatními značkami Decathlonu?

Fouganza nebyla mezi úplně prvními zakládajícími značkami, nicméně nyní se řadí k přibližně dvaceti nejdůležitějším značkám. Jezdectví je nejen ve Francii velmi rozšířeným sportovním odvětvím. Za Českou republiku se dotahujeme do TOP 10 a jsme na krásném 11. místě v interním žebříčku značek.

Poslání značky Fouganza vystihuje její motto Understand your horse to better answer to it. Díky propracovaným produktům respektujícím morfologii, anatomii a welfare koní může majitel či jezdec svého koně lépe pochopit a odpovědět na jeho potřeby tak, aby jejich vztah byl harmonický, ať už sportují na vysoké úrovni či jen tráví čas společně v přírodě.

Slovo décathlon znamená desetiboj. Co však znamená Fouganza? Je za jejím názvem nějaká zajímavost nebo příběh?

Slova, ze kterých byl název Fouganza vytvořen, pochází z francouzštiny. Fougue představuje u koní zápal, nadšení či bujnost. Anz je stažený tvar élégance, která je ve sportu zapotřebí. Koncovka a poukazuje na ženství, feminitu, neboť jezdkyně převažují nad jezdci.

Jaké jsou tedy nejdůležitější oblasti zájmu Fouganzy?

Hlavní směr produkce se během let měnil. Při založení značky v roce 2005 a v jejím raném období byli cílovou skupinou jezdci začátečníci, a to zejména junioři. V tomto segmentu se Fouganza stala jedničkou na trhu. Později, před nějakými pěti lety, se značka začala zaměřovat i na pokročilé jezdce a technicky propracovanější produkty. K dnešnímu dni se snažíme zužitkovat veškeré naše znalosti a vyvíjet produkty v souladu s morfologickými a fyziologickými potřebami koní. V nedostatečném uspokojení těchto potřeb vidíme „díru“ na trhu, již se snažíme vyplnit. Dosahujeme toho spolupracemi s vědci, veterináři, sedláři a dalšími experty v oboru.

V čem se liší jezdecké oblečení pro začátečníky a pokročilé jezdce?

Rozdíly ve výrobě jsou velké, ačkoliv se to nezdá. Uvedu to na příkladu rajtek. Pro začátečníky volíme především pohodlné materiály, ale méně se soustředíme na odolnost, neboť se nepředpokládá tak intenzivní nošení, jako u profesionálů, kteří v rajtkách tráví celé dny. A pak je tu cena, která musí být pro začátečníky přívětivá.

V nabídce však není pouze jezdecká konfekce, ale i vybavení pro koně. Kdy jste začali s její produkcí?

Přesný časový horizont si nevybavuji, ale výroba se zdokonalovala obdobně jako u jezdeckého oblečení. Ze začátku se jednalo o cenově dostupné a základní produkty jako ohlávky či kamaše. Nyní se snažíme produkovat propracovanější a technicky vyspělejší výrobky, které splňují již zmíněné morfologicko-fyziologické potřeby koní.

Pohybuji se v módním průmyslu a moc dobře vím, že textilní průmysl je jedním z hlavních znečišťovatelů planety. Jak se stavíte k otázce životního prostředí?

Při přemýšlení nad našimi produkty jsou pro nás zásadní dva „pilíře“ zájmu, na které se soustředíme. Prvním je pouto mezi jezdcem a koněm. Na zdokonalení tohoto vztahu usilovně pracujeme prostřednictvím technického vývoje našich produktů, jak již bylo zmíněno.

Zboží například doplňujeme QR kódy s odkazem na články, jak správně jednotlivé produkty používat, a znalosti jezdců rozvíjíme také pomocí článků na blogu.Druhým pilířem je odpovědnost k naší planetě a udržitelnost. Všechny textilie, které zpracováváme, nesou označení Ecodesign. Také se snažíme produkci řešit v evropských podmínkách. S textilem je to náročné, ale například u obuvi pochází
80 % produkce z Portugalska.

Označení Ecodesign od prvního momentu navrhování bere v potaz dopad na životní prostředí a celkový životní cyklus produktu. Při navrhování však nedochází k narušení technických a funkčních vlastností. Aby výrobek mohl být označen jako Ecodesign, musí splňovat několik kritérií, jako například snížený dopad na životní prostředí, prodloužená životnost či zachovaná funkčnost a opravitelnost. Složení sortimentu péče o koně a výživových doplňků bude navíc od roku 2024 kompletně přírodního původu.

Co znamenají číselná označení 100, 500 a 900 u jezdeckého vybavení a čím se liší?

Výrobky linie 100 jsou určené jezdcům-začátečníkům nebo se jedná o základní vybavení pro koně. Pokročilé produkty se značí číslem 500. Profesionálům je určena linie 900, kde klademe maximální důraz na technické provedení výrobků.

Konzultantem značky Fouganza je uznávaný drezurní jezdec a trenér Pierre Beaupère.

Jak probíhá testování nových produktů?

Vývoj nového produktu a jeho uvedení na trh trvá přibližně 1,5 roku. Záleží samozřejmě na mnoha faktorech jako je technické provedení produktu či cílová skupina zákazníků. Vývoj každého produktu je zakončen testovacím obdobím. Obvykle testujeme produkty ve dvou krocích. Prvním je test v laboratoři, kde naši inženýři hodnotí výrobky dle předem stanovených kritérií.

Pokud výrobky vyhovují, objednáme si z výroby několik vzorků a rozesíláme je vybraným jezdcům na testování (druhý krok). Opět záleží na důležitosti produktu, ale minimální počet testujících jezdců je 10, u nejdůležitějších produktů i více než 25 osob. Netestujeme pouze po Francii, ale v celé Evropě! Následně sbíráme data prostřednictvím dotazníků. V prvním dotazníku, který testujícím rozesíláme po dvou týdnech, zjišťujeme spokojenost se střihem, komponenty a pohodlností. Po měsíci rozesíláme další dotazník, ve kterém nás zvláště zajímá odolnost a výdrž produktu. Jakmile obdržíme vyplněné dotazníky zpět, vyhodnocujeme je a produkt uvedeme na trh nebo jej přepracujeme.

Vývoj nového produktu a jeho uvedení na trh trvá přibližně 1,5 roku.

A tento proces platí i pro nové kolekce již zavedených produktů?

Ano, přesně tak. Pouze se může měnit množství testujících jezdců.

Jakým způsobem jezdci v dotaznících hodnotí jimi testované produkty?

Zvolili jsme hodnocení na pětibodové škále jako ve škole. Pokud produkt obdrží hodnocení nižší než 4.2 bodu, není uveden na trh. Obdobné hodnocení produktů zákazníky je také k dispozici na webových stránkách Decathlonu. Recenze skutečných zákazníků pomáhají legitimizovat výrobky v očích dalších potenciálních zákazníků.

Sponzoruje Fouganza nějaké jezdce?

Prozatím ne, nicméně se tato možnost zvažuje do budoucna.

Jak si stojí Fouganza mimo evropský trh?

Fouganza je zastoupena prostřednictvím sítě Decathlon v Asii, Africe a v Jižní Americe. V severní Americe jsme pouze v Kanadě, Decathlon v USA nenajdete.

Jaký je trend v prodeji a jaký je cíl do budoucna?

Velmi závisí na segmentu značky. Jak jsem již zmínila, podařilo se nám velmi dobře obsáhnout trh pro začínající jezdce. Zajímavé je, že v posledních letech se prodej v této kategorii spíše zpomaluje, naproti tomu výrobky pro pokročilé jezdce jsou na vzestupu. Souvisí to přirozeně s naší investicí a úsilím do této kategorie jezdců. Určitě můžu mluvit jménem celého týmu, že až se za 10 let ohlédneme zpět, moc rádi bychom viděli, že naše produkty nějak přispěly ke zlepšení vztahu mezi koněm a jezdcem. Nejen při práci pod sedlem, ale i ve stáji či venku na pastvině. ●

Foto: Decathlon

Zdroje:

https://www.decathlon-united.com/en/about
https://www.decathlon.cz
https://www.fouganza.fr

Komentáře nejsou povoleny.

Vydavatelem časopisu Koně&Lidé a provozovatelem webu www.konealide.cz je společnost Etira s.r.o.