Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Nakrm si koně XII: Jak typ ustájení ovlivňuje kondici koně?

Minule jsme se společně podívali na rozdíly v krmných dávkách koní různého plemene, věku a pohlaví, a pověděli si něco o výživě hubených a obézních koní. Dnes se budeme bavit o tom, jak typ ustájení může ovlivnit kondici našeho koně a jak přistupovat k údržbě pastvy a pastevních porostů.

■ Nejlepším ustájením pro koně je pobyt venku 24/7… nebo ne?

Pokud už nějakou dobu čtete moje články, asi tušíte, že jednoduché odpovědi na otázky spojené s chovem a výživou koní neexistují (a pokud vám je někdo dává, mějte se na pozoru). Ačkoliv chovatelům může připadat, že způsob ustájení s výživou koně a jeho kondicí a zdravím nemá velkou souvislost, opak je pravdou. Jak je to tedy s ustájením a vyhovuje koním spíš box nebo ustájení venku s přístupem k přístřešku?

Ustájení 24/7 a problémy, které budete řešit

Zdaleka nejvíce případů hubených nebo obézních koní řeším právě v případě, kdy jsou koně ustájeni venku na pastvě po celý rok. Obezita takto chovaných koní spočívá většinou v bohatých rozlehlých pastvinách, které jsou nedostatečně využívány (tedy na velký prostor je málo zvířat) nebo mají koně k dispozici nonstop seno, a to v podobě příkrmu balíkem, nejčastěji bez zpomalovací sítě. Proč je to problém?

Rozlehlé pastviny a bohatá pastva

Rozlehlé bohaté pastviny, které chovatel nerozděluje, nenutí koně vypásat celý porost. Mohou si vybrat kvalitnější a na živiny i cukry často bohatější trávy zkrátka proto, že jim více chutnají. V období nejbouřlivějšího růstu trav (tj. přelom dubna a května, v případě dostatečných srážek i na začátku června) může kůň o hmotnosti 500 kg při neomezené pastvě spořádat i 60 kg čerstvé píce denně. Toto množství pokrývá energetickou potřebu pro koně ve vysoké sportovní zátěži, není proto divu, že koně v rámci takového pastevního managementu neúměrně tloustnou.

Když nebudeme o pastvinu pravidelně pečovat a sekat nedopasky, dopadne podobně jako na snímku – místo trávy zaroste nekvalitním porostem, který koně nežerou.

Přibývání na váze ale není největším problémem, v tomto období trpí velké množství koní akutním schvácením kopyt, nebo se u nich mohou rozvíjet další onemocnění spojená s přetěžováním metabolismu (Cushingova choroba a další). Přesto, že jsou dopady neomezené bohaté pastvy většině chovatelům dobře známy, často se obezita u koní mylně nepovažuje za velký problém (na rozdíl od hubených koní se při řešení obezity se změnou managementu chovu a krmení vyčkává až příliš dlouho a vše se upravuje až při prvních příznacích onemocnění).

Jak z toho ven? Inspiraci můžeme hledat u chovatelů ovcí a využít výhod tzv. oplůtkové nebo honové pastvy. V těchto systémech obhospodařování pastvin se velké plochy travních porostů rozdělí na menší úseky (u honů od dvou úseků a více, u oplůtků od deseti úseků a více) a ty se poté spásají postupně. Oplůtky i hony přitom mohou být od sebe oddělené trvale, např. pomocí dřevěných ohrad, nebo se mění mobilně podle potřeby, např. natažením elektrického ohradníku.

Doba, po kterou se spásá jeden oplůtek nebo hon, je individuální a záleží na počtu koní, velikosti plochy a bohatosti pastviny. Obecně se vytváří tak velké úseky, která zvířata dokáží vypást na délku stébla maximálně pět cm v létě a tři cm v zimě (u oplůtku by vypasení mělo trvat přibližně pět dní, u honů je období delší a počítáme s cca tři týdny). Zmíněná nejnižší výška porostu je optimální pro rychlou obnovu pastviny tak, aby porost neztrácel na kvalitě. Při dosažení této délky stébla se koně přesouvají na nový prostor, přičemž na následující oplůtek nebo hon přivádíme koně při výšce porostu alespoň deset cm. Zároveň nesmíme zapomenout na úpravu právě dopaseného úseku – abychom podpořili růst kvalitních travin, je potřeba posekat nedopasky, tedy rostliny a trávy, které koně pásli nedostatečně a nad ostatní porost nám teď vyčnívají. Pokud tyto rostliny neposečeme, budou mít výhodu v růstu nad ostatními druhy trav a velmi brzo začnou ostatní rostliny vytlačovat. Kvalita pastvy se potom snižuje.

Předkládání balíku v původní síti z baličky je nebezpečné. Na snímku můžeme vidět, jak se část původní sítě z baličky válí v senu.

Vhodným opatřením při pasení koní oplůtkovým nebo honovým způsobem je také vytvoření odděleného a dostatečně velkého prostoru, kde je umístěn přístřešek a krmiště. Tento prostor je napojen na zbylé úseky (případně sem koně umisťujeme na část dne, v takovém případě musí být k dispozici další objemné krmení, protože tento úsek je často vypasen). Pokud je prostor pastvy opravdu velký a koně nestíhají všechny úseky dostatečně vypást, je vhodné část pozemku vyhradit např. pro produkci vlastního sena. Příklad rozvržení honové pastvy najdete na obrázku.

Rozvržení honové pastvy inspirováno grafikou Annette C. Longland z kapitoly Pastures and pasture management, kterou najdete v knize autorů Geor a kolektiv: Equine applied and clinical nutrition: health, welfare and performance. Elsevier Health Sciences.

V pozdním podzimu a na začátku zimy se intenzita růstu trav pomalu snižuje a hony nebo oplůtky se většinou spojují dohromady – koně tak mají k dispozici celý prostor pastvy, nesešlapávají porost a ten je tak připraven na další pastevní sezónu. Koně jsou v tomto období samozřejmě dokrmováni senem. Nejvhodnější je příkrm objemu rozdělit do několika míst tak, aby se k senu dostali všichni koně a nedocházelo k šarvátkám nebo zamezení přístupu v hierarchii stáda níže postaveným koním.

Seno v balíku a obézní koně

I v případě, kdy pastva není živinově bohatá, mohou být koně ve výbězích obézní. S tímto problémem se setkáváme například u koní, kteří mají k dispozici balík sena na jednom místě, zbytek výběhu může být přitom klidně úplně bez porostu. Co se tedy děje?

Koně v takovém případě stojí celý den u balíku a doslova se cpou. Pokud nemají adekvátní pracovní zátěž, dokáží spořádat obrovské množství píce (především poníci jsou schopní tloustnout jen ze sena). Velmi nebezpečné je předkládání balíku v původní síti z baličky, přesto je to realita mnoho chovů koní. Proč může být tento přístup krmení píce problém?

  1. Síť je tenká, někteří koně jsou schopni ji sežrat i se senem. Důsledek si každý umíme velmi dobře představit.
  2. Balík bez zpomalovací sítě koně velmi rychle sežerou, což přispívá k jejich obezitě. Větší část sena navíc může být zašlapána a nevyužita.
  3. V balíku bez zpomalovací sítě si koně vyžírají „tunely“ a do sena zabořují často celou hlavu až po oči. To může vést právě jednak k zánětům očí; koně při žraní zároveň vdechují veškerý prach a v seně přítomné plísně, čímž se zvyšuje riziko zánětlivých onemocnění dýchacích cest a výskytu dušnosti. Tyto problémy jsou velmi časté a léčba dušného koně je náročná.

Jak tyto problémy vyřešit? Seno lze dávkovat postupně např. rozvěšením do sítí nebo závěsných bagů s otvory rovnoměrně po výběhu tak, aby všichni koně měli dostatečný přístup k senu. Pokud seno není možné rozdělit do takto malých dávek (například kvůli pracnosti nebo časové náročnosti), měl by být přesto ve výběhu vytvořen dostatečný počet krmných míst tak, aby ve stádě nevznikaly konflikty o místo u nich. Pokud koním předkládáme celý balík, měl by být před tím zbaven sítě z baličky a opatřen odolnou zpomalovací sítí, abychom zabránili vyžírání tunelů.

Problémy nekvalitních pastvin

Letošní velmi suchý rok znamenal pro spoustu ustajovatelů nemalé potíže s udržením kvality pastvin. Chovatele překvapila rychlost, s jakou byli koně letos schopni vypást jinak bohaté porosty a ke konci léta již ve výbězích nezbylo dostatek píce. V lepším případě byl tento nedostatek ihned dotován návozem sena, v tom horším případě majitelé koní bojovali s jejich rychlým hubnutím na nyní nekvalitních porostech, což mohlo být pro mnohé stresující, zvláště před začátkem zimy.

Nekvalitní a přetížený porost poznáme podle několika znaků:

Porost má přerušovaný pokryv, to znamená, že mezi drny nacházíme holá sešlapaná místa.

Kvalitní druhy trav nahrazují různé byliny a plevele, které koně nechtějí žrát, příznakem přetížené pastviny může být např. výskyt truskavce obecného, který obrůstá velmi zatěžovaná a sešlapávaná místa.

Ke zhoršení kvality pastevního porostu, jak už bylo naznačeno, dochází zejména přetěžováním pastvin. O tom mluvíme tehdy, pokud trávy nedokážou udržet tempo vlastního obrůstání s rychlostí spásání. Koně stébla stále více a více zkracují, až dojte k úhynu rostliny. Kvalitní trávy, které koně rádi žerou, tak postupně nahrazují druhy, které nejsou tak chutné a koně se k jejich spásání příliš nemají.

Pokud koním předkládáme celý balík, měl by být před tím zbaven sítě z baličky a opatřen odolnou zpomalovací sítí, abychom zabránili vyžírání tunelů.
Některým koním může dělat značné potíže 
přijmout množství 2,5 kg příkrmu najednou
 a bude nutné navýšit 
počet krmení 
za den.

Pastviny jsou přetíženy tehdy, je-li na jejich plochu umístěno příliš mnoho koní (optimální zátěž pastvin se pohybuje kolem jednoho koně na 1,5 ha prostoru). Podobný osud ale letos potkal i pastviny, které mimořádně trápilo sucho a které minulé roky stíhaly dostatečně rychle obrůstat.

Řešením přetížených pastvin je rozdělit plochu do úseků podobně, jako v případě rozlehlých pastvin. Pokud máte menší rozlohu výběhů, v rámci zachování kvality pastvin se nevyhnete pravidelnému příkrmu senem. Jednotlivé úseky také zřejmě nebudete moct pást po celý den a pastvu bude potřeba dávkovat.

V neposlední řadě je nutné myslet na pravidelnou údržbu pastvin. Odklízení výkalů je důležité nejen pro zamezení rozvoje a rozšíření parazitů, hnojem zatížená místa navíc obrůstají rumištními a jinými živinově nekvalitními rostlinami a koně se těmto místům postupně začnou vyhýbat. Nezapomínejte na sekání nedopasků, abyste zabránili rozšiřování nekvalitních pastevních druhů. Pastviny je vhodné také jednou za čas hnojit a přisít. Pokud se této problematice nechcete věnovat sami, je vhodné nechat si doporučit pastevní osivo i správné hnojivo od některé z firem, které se jejich prodejem zabývají a jsou schopné ustajovatelům sestavit rozvržení hnojení a osevu přímo na míru.

Můj kůň je na pastvě 24/7 a přesto je hubený

I v případě, kdy je management pastvy ukázkový, můžeme narazit na případy koní, kteří nemohou zvýšit svou kondici. Nejčastěji se setkávám s následujícími případy:

Ve výběhu je nekvalitní pastva a není k dispozici seno.

Pokud je k dispozici seno, není ve výběhu dostatek krmných míst a dominantní koně nepouštějí k balíku níže postavené koně.

Kůň má vyšší nároky na energii (např. kvůli vyšší zátěži, nízkým teplotám vzduchu v zimě apod.), které není schopen naplnit jen z pastvy nebo sena a v režimu pastevního ustájení nedostává dostatek příkrmu.

Kůň je v psychické nepohodě a pastevní ustájení mu nesvědčí (byl např. zvyklý na ustájení 12/12 apod). U těchto koní často pomůže jen změna ustájení.

Pokud koním 
předkládáme celý balík, měl by být před tím zbaven sítě z baličky a opatřen odolnou
zpomalovací sítí, abychom zabránili vyžírání tunelů.
Některým koním může dělat značné potíže 
přijmout množství 2,5 kg příkrmu najednou
 a bude nutné navýšit 
počet krmení 
za den.

Příkrm na pastvě

Vyzvednout bych chtěla jeden z důvodů, proč může být váš kůň na pastvě hubený. Důvodem je nedostatečné množství příkrmu a zvýšená zátěž (např. aktivní vyjížďky několikrát v týdnu, sportovní nebo chovné využití atd.). Nezřídka se totiž stává, že některá období v roce není možné koně na pastvě přikrmovat vícekrát než jednou denně.

V případě kyblíčkových příkrmů se doporučuje na jedno krmení dávkovat maximálně 2,5 kg krmiva najednou. Toto množství už ale některým koním dělá značné potíže a nejsou schopni příkrm najednou přijmout. V těchto případech je bezpodmínečně nutné navýšit počet krmení (2×, 3× i vícekrát denně v menších dávkách) a pokud toto není možné, budete muset změnit ustájení.

Ačkoliv může být takové řešení problému na první pohled poměrně tvrdé, některým koním zkrátka ustájení 24/7 nesvědčí, a ustájením takového koně do boxu se problém s hubnutím často vyřeší „sám“ jako mávnutím kouzelného proutku. ●

O autorce

Ing. Denisa Tichá

Získala titul v oboru Výživa zvířat a dietetika na České zemědělské univerzitě v Praze. V současnosti pokračuje doktorským studiem, ve kterém se zabývá výzkumem prevencí kolik, schvácení kopyt, průjmových a dalších onemocnění pomocí vhodné výživy a nových krmných doplňků.

Zároveň majitelům koní nabízí výživové poradenství, sestavování krmných dávek na míru i celoroční péči výživáře. Kromě článků pro časopis Koně a lidé sdílí informace a novinky ze světa výživy koní i na svých internetových stránkách www.nakrmsikone.cz a na instagramu Nakrmsikone.cz.

Buďte první! Přidejte komentář

Napsat komentář

Vydavatelem časopisu Koně&Lidé a provozovatelem webu www.konealide.cz je společnost Etira s.r.o.