Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Bitva u Arrasu: Když útok vedou koně

Datuje se rok 1917 a na západní frontě není klid. Krajinou otřásají salvy drsných válečných konfliktů, zpravidla vedoucích ke katastrofálním ztrátám na životech a v kontextu strategických posunů zde můžeme hovořit o hořké marnosti. Přesto se zde udály momenty, jež se dají označit jako vítězné; jednoho takového dosáhl britský jezdecký pluk, který se spontánně vydal spolubojovníkům na pomoc.

Arras dnes můžeme znát jako nevelké průmyslové město ležící na severu Francie, u belgických hranic. Svého času bylo známé pro svůj status hlavního města Artoiského hrabství, a to až do 9. května 1915, kdy bylo v rámci střetnutí německé a francouzské armády téměř zcela srovnáno se zemí. V té době jej dělilo pouze deset kilometrů od frontové linie. Rozsáhlé obnovy, které si znovupostavení města vyžádalo, přerušila tzv. druhá bitva u Arrasu konající se o pouhé dva roky později.

Rok 1917 znamenal obrat ve válce; došlo ke zhroucení východní fronty a Německo tak soustředilo všechny své síly na západ. Zároveň do konfliktu vstoupily Spojené státy americké, a to vyhlášením války Německu.

Na západní frontě byla tou dobou situace otřesná, linie se téměř nehýbaly, a když už, šlo o zanedbatelný posun. Od belgických hranic ke švýcarským se Francií táhl pruh zdevastované, spálené země. V ještě širším pruhu pak byla země zničená bombardováním, přírodu nahradily krátery a některé vesnice zcela zmizely z mapy.

Monchy-le-Preux

V roce 1917 se zde odehrálo střetnutí v rámci britské ofenzívy, která začala 9. dubna, na Velikonoční pondělí, a trvala více než měsíc. Za nejznámější střetnutí v rámci ofenzívy je považován útok na výšiny Vimy Ridge. Zde proti sobě stály divize kanadské a německé armády. Díky početní převaze koní i vojáků a technickým a taktickým inovacím kanadského sboru byl útok úspěšný, a Britové si tak mohli připsat dílčí úspěch.

Úspěch u Vimy Ridge byl jednou z nejimpozantnějších akcí britské ofenzívy.

Po vítězném devátém dubnu to vypadalo, že se britské armádě bude dařit i nadále; získala nad nepřítelem výhodu tím, že mu uštědřila velké rány a donutila jej k alespoň částečnému ústupu. Bylo nasnadě, že se Britové zaměří na další důležitý strategický bod v těchto místech. Vesnice Monchy-le-Preux se nacházela ve velmi výhodné pozici, a její obsazení tak znamenalo výrazné zvýšení šancí na celkový úspěch. Rozkládala se na vyvýšeném místě jen pár kilometrů jihovýchodně od Arrasu, a díky umístění, které poskytovalo vynikající rozhled, bylo její obsazení pro britskou armádu až životně důležitým krokem.

Snad kvůli oslavě nečekaného vítězství se však akce neuskutečnila hned další den po útoku na Vimy Ridge, kdy by britská strana měla převahu díky faktu, že německé jednotky byly po boji značně otřesené a linie místy přerušené. Opoždění mohlo být také způsobeno špatnou organizací britské jízdy, která se v zásadním momentu zdržovala příliš daleko od vesnice a nebyla tak schopná výhod spojených s úspěchem včas využít. Němcům tak Britové poskytli výhodu dvou dnů na přípravu ke střetu, což byla chyba, jak se později ukázalo. Ti se totiž během té doby stihli opět zorganizovat a obrannou pozici posílit.

Northamptonshire Yeomanry

Z dobrovolníků složená kavalerie nesoucí název Northamptonshire Yeomanry byla jedním z pluků britské armády. Již za svého působení v první světové válce s sebou nesla dlouhou historii úspěchů; zformována byla již v roce 1794 a figurovala v mnoha konfliktech, například v druhé búrské válce. V období první světové byla kavalerie obecně stále důležitým prvkem, a i když se v těchto dobách již střetávala s těžkou vojenskou technikou, některé úkoly stále zůstávaly její výsadou. Jezdci na koních byli rychlí, pohybliví a dobře se přizpůsobovali situaci.

Znak pluku Northamptonshire Yeomanry. | Foto: wikimedia.com

Byl to další z pluků britské jízdy, který v ranních hodinách 11. dubna zahájil útok. Němci však tento střet předvídali a blížící se pluk se tak v pro něj nevýhodné pozici dostal pod palbu. Mnoho jezdců bylo zasaženo, a zatímco jejich bezvládná těla padala k zemi za neutuchajících explozí granátů, koně se hnali dál. Střemhlav cválali k nepřítelem obsazené vesnici, ač valná část z nich již ztratila lidské vedení. Sedlové brašny koní byly v mnoha případech vybaveny střelivem a municí, a když se do nich trefila střela, docházelo k fatálním výbuchům.

V tu chvíli vyrazila jízdu podpořit jednotka Northamptonshire Yeomanry. Mělo jít o spontánní akci, protože kavalerie v tomto směru neobdržela žádné rozkazy. Přesto však jela pomoci svým spolubojovníkům. Stále je zasypávala hustá salva střel a nemalý počet koní ztratil jezdce, ale byli to právě tito koně, kteří pokračovali vytrvale vpřed, hnaní instinktem, panikou i nacvičenou reakcí, a převzali iniciativu ve vedení útoku. Když pronikli až do ulic obsazené Monchy-le-Preux, museli se vyhýbat nejen samotným střelám, ale i padajícímu zdivu postupně ničených budov. Okolnostem navzdory však nakonec britská kavalerie skutečně zvítězila.

Dne 23. dubna se německé jednotky pokusily vesnici dobýt zpět, to se jim však nepodařilo. Vítězství britské kavalerie přetrvalo a Monchy-le-Preux tak zůstala britském držení, což bylo v konfliktech odehrávajících se u Arrasu velkou výhodou. Britové zde tak od začátku zákopové války dosáhli zatím nejdelšího postupu. ●

Buďte první! Přidejte komentář

Napsat komentář

Vydavatelem časopisu Koně&Lidé a provozovatelem webu www.konealide.cz je společnost Etira s.r.o.