Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Jezdci na dopravních komunikacích (minipříručka)

Neomezit, neohrozit. Nejen touto základní poučkou by se měl jezdec na zvířeti, účastnící se dopravního provozu, řídit. Člověk, který se svým koněm po pozemní komunikaci projíždí, by měl znát daná pravidla a řídit se jimi do takové míry, aby neohrozil sebe, zvíře či jiné účastníky provozu. Proto jsme pro naše čtenáře připravili stručné shrnutí, které zmíněná pravidla objasňuje a přináší základní přehled toho, čeho by si měl jezdec před projížďkou vedoucí přes pozemní komunikaci být vědom.

Jezdec na koni je účastník provozu

Podle odstavce 2 zákona o provozu na pozemních komunikacích je účastníkem provozu každý, kdo se přímým způsobem provozu účastní, a to i chodec vedoucí zvíře (psa, koně apod.) či jezdec na zvířeti. Takový člověk musí svou pozornost plně věnovat nejen zvířeti, ale také prostředí a situaci na silnici. A kdo je tedy způsobilý se takového provozu účastnit? Samozřejmostí je dostačující tělesná i dušení způsobilost jezdce, a především schopnost zvíře dobře ovládat. Roli hraje také věk; na silnici či místní komunikaci smí samostatně jezdit pouze člověk starší 15 let. Dítě, kterému je alespoň 12 let, se může provozu účastnit pouze v doprovodu a pod dohledem osoby, která již uvedených 15 let dovršila.

Kam se nesmí

Jezdec nesmí využívat stezek označených jako „Stezka pro chodce“ či „Cyklostezka“, a není ani dovoleno jet po chodníku. Úplným tabu jsou pro jezdce dálnice a silnice 1. třídy. Pokud je možné pokračovat v jízdě po stezce s označením „Stezka pro jezdce na zvířeti“ (viz obrázek níže), je jezdec povinnen takové cesty využít.

Pravidla silničního provozu pro jezdce

Zvířata by se měla držet při pravé straně silnice. Pokud tvoří početnější skupinu, musí se řadit za sebe. V případě převádění zvířat „na ruce“ smí jedna osoba vést pouze jednoho koně. Je-li potřeba změnit směr, dá jezdec znamení natažením ruky do strany – před zatáčkou doleva zvedne levou ruku a naopak. Jelikož je jezdec taktéž považován za řidiče, platí pro něj povinnosti a práva účastníků provozu. Dodržuje tedy běžná dopravní pravidla, jakým je např. pravidlo křižovatek. Ta zůstávají stejná, ať již řídíte motorové vozidlo či svého oře.

Buďte vidět!

Co se týče reflexních prvků, i na je třeba pamatovat. Během jízdy při snížené viditelnosti navíc vzniká jezdci povinnost být označen neoslňujícím bílým světlem viditelným zepředu a červeným neoslňujícím světlem viditelným zezadu, a to na jeho levé straně.

Pro řidiče

Pokud projíždíme kolem koně/skupiny koní, ať již vedených, táhnoucích vůz či s jezdcem na hřbetě, měli bychom dbát zvýšené opatrnosti. Pokud je možnost snížit rychlost a zvířeti se vyhnout větším obloukem, využijme ji. Rozhodně nepoužívejme klakson, ani zvíře jinak nestresujme. Být opatrným a ohleduplným se může jedině vyplatit.

Řidiči by si měli uchovat ostražitost nejen vůči koním. Za minulý rok bylo v České republice 407 nehod způsobeno domácími zvířaty a dalších bezmála 15 000 jich zavinila zvířata divoká.

Foto: Geograpf.org.uk

Buďte první! Přidejte komentář

Napsat komentář

Vydavatelem časopisu Koně&Lidé a provozovatelem webu www.konealide.cz je společnost Etira s.r.o.