Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Bezpečnost na silnici: Koně potřebují prostor

Setkání s koňmi na silnici je zvláštní situace a je třeba k ní přistupovat ohleduplně. Koně jsou citlivá zvířata a vystresovaný kůň může být nebezpečný pro sebe i pro ostatní. Proto je pro řidiče důležité řídit se zásadou: zpomalit, projet, pokračovat. Ne vždy tomu tak ale je.

S příchodem jara lidé více vyráží ven, a tak se jezdci na koních více obávají střetů s řidiči a cyklisty nejen na silnicích. Zvlášť, když koně potkají spěchajícího řidiče, kochajícího se cyklistu, nebo kohokoliv nervózního, komu je okolí lhostejné.

„Přijde mi, že někdy je to horší, někdy lepší. Kolikrát kolem nás projela rychle motorka, ale řidiči jsou vesměs ohleduplní. Jeden můj kůň je flegmatik, ale ten druhý mnohdy začne šílet, takže po silnici vodím raději ze zdola,“ vysvětluje svoji zkušenost Jana Kendiková mladší z Jezdeckého klubu Liberec.

Nehoda není náhoda

Přesné statistiky nehod koní v silničním provozu policisté neevidují. Svoje záznamy dopravních nehod rozdělují mimo jiné podle druhu vozidla. A od roku 2016 je jednou z kategorií i povoz a jízda na koni. Právě do ní spadají za rok průměrně čtyři nehody. Nejvíce – konkrétně osm – jich bylo v roce 2018. Loni se staly tři.

Pro řidiče je důležité mít vždy na paměti, že koně jsou zvířata – a ta mohou být nepředvídatelná. Pokud zahlédne jezdce na koni na silnici, měl by zpomalit a předjet pouze tehdy, pokud má dostatek místa a je to bezpečné. Dále by měl dbát zvýšené opatrnosti při jízdě v blízkosti stájí a pastvin.

„Podobné nehody se stávají ojediněle. Když už se něco stane, tak si to lidé většinou vyřeší mezi sebou. V té statistice, kterou uvádíme, jsou jednak viníci nehody, ale také účastníci,“ říká vedoucí oddělení tisku české policie Ondřej Moravčík.

Z hlediska zákona je velký rozdíl, zda škodu způsobí zvíře samotné, nebo jeho majitel. „Pokud se shledá, že viníkem byl jeho jezdec, který je v provozu také označován jako řidič, bude muset jako řidič hradit škodu. Proto je na místě mít při provozování jezdecké turistiky pro veřejnost sjednané pojištění odpovědnosti,“ objasňuje člen výkonné rady Asociace autoškol ČR Martin Aujezdský.

Blízko nehodě s kamionem byl před lety Filip Minařík z Neveklova. Jel na koni, když se k němu řítil kamion, jenž vjížděl do brány vedlejšího vepřína.

„Podíval jsem se do kabiny, abych mu naznačil, že by bylo lepší zpomalit, ale podle mě ještě přidal a projel těsně kolem nás,“ vypráví svoji zkušenost. Svého koně stačil taktak strhnout na stranu. Ten od té doby reaguje podrážděně na zvuky a bojí se. Filip Minařík se pak snažil s řidičem ještě setkat a upozornit ho, jak se chovat v blízkosti koně, ale podle řidičových reakcí bylo jasné, že by naopak chtěl něco vysvětlovat jemu.

Odstup jako u cyklistů

Jedním z hlavních problémů je chybějící legislativa týkající se vzdálenosti, kterou musí vozidla dodržovat, když míjí koně na silnici. To je v rozporu s pravidly platnými pro cyklisty – ta jasně definují minimální požadovanou vzdálenost.

Uzákonění odstupové vzdálenosti od zvířete jako u cyklisty není podle mluvčího ministerstva dopravy na pořadu dne. „V tuto chvíli se soustředíme na vyhodnocení dopadů do silničního provozu u relativně nového ustanovení týkajícího se cyklistů jako zranitelných účastníků silničního provozu. Cyklistů se po pozemních komunikacích pohybuje řádově mnohem více než jezdců na koních,“ poznamenává mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský.

Po své zkušenosti s kamionem se Filip Minařík snažil zjistit, jak by se dalo upravit legislativně setkání s koňmi na komunikaci. „Asi před deseti lety jsem volal jednomu policistovi, šéfovi dopraváků, a bylo mi řečeno, že bych se měl vrhnout do politiky a lobbovat. Ale koní je přece čím dál víc, jsme už taky koňská velmoc. Asi bude muset dojít nedejbože k tragickým nehodám, aby se společnost přizpůsobila,“ připomíná.

Z hlediska zákona o provozu na pozemních komunikacích je pamatováno pouze na jezdce na zvířeti, který má stejné povinnosti a práva jako jakýkoliv řidič automobilu. Podle pravidel nesmí jet na zvířeti pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Musí být tělesně i duševně způsobilý k jízdě na zvířeti a ovládat předpisy. „Zákon dokonce pamatuje i na styl jízdy, kde specifikuje, že také jezdec na zvířeti musí přizpůsobit jízdu fyzickým vlastnostem zvířete,“ vykládá Martin Aujezdský.

Když potká kůň cyklistu

Každopádně jezdci na koni se spíš vyhýbají silnicím, natož frekventovaným. Častější jsou proto jejich zkušenosti s cyklisty. „Chodíme do parku do Stromovky a tam je to s cyklisty tragédie. Lidé projedou za koněm, aniž by dali vědět. Přece je jasné, že když se objeví za zadkem, kůň se vyleká. Vždyť mohou poškodit i sami sebe,“ podivuje se Monika Zamrazilová z Pony školy Trojský ostrov Praha. Upozorňuje také, že je potřeba myslet na to, že kůň má dlouhé nohy a když vykopne, může člověka zasáhnout i do hlavy. Cyklistům proto vysvětluje, aby si udržovali bezpečnou vzdálenost. Pro upozornění koně na jejich přítomnost je lepší zapískat než zazvonit.

S cyklisty má zkušenost i předseda Hradeckého jezdeckého klubu Vladislav Hroneš. Z areálu mají přístup přímo do lesa. „Cyklisté jsou problematičtí, protože dojedou za koně a zazvoní, což není příjemné. Když se přiřítí peleton cyklistů, koně se mohou vylekat a vyrazí mezi stromy. Ale všechno je to o lidech,“ zamýšlí se. Co se týče aut, má zkušenost s řidiči, kteří opatrně projedou úplně pomalu po protější straně, a ještě si koně hlídají. Ale protože se vždycky najdou tací, jež kolem proletí, svoje koně na to připravují.

Proto je pro jezdce na koni důležité, aby se při výcviku svých koní zaměřili na to, aby byli koně zvyklí na přítomnost automobilů a cyklistů na silnici. Je také podstatné, aby jezdci vždy používali správné bezpečnostní vybavení, jako jsou reflexní vesty a helmy, a aby se drželi pravidel silničního provozu.

„Z hlediska zásad bezpečné jízdy by měl řidič především myslet na to, že kůň či jiné zvíře může být hlukem motoru vyplašeno a nelze předvídat jeho reakci. Určitě není na místě troubit v domnění, že zvíře na sebe upozorním, aby se neleklo, až pojedu,“ vykládá Martin Aujezdský z Asociace autoškol.

Zaměřte se při výcviku na to, aby koně byli na přítomnost automobilů a cyklistů zvyklí. Jsou řidiči a cyklisti, kteří projeví ohleduplnost, ale bohužel i tací, jež kolem proletí. Koně je na to nutné připravit, protože nikdy dopředu nevíte, na koho narazíte.

Právě v autoškolách při výkladu pravidel pamatují i na jezdce na zvířatech. „Předně je zapotřebí seznámit začínající řidiče s tím, že jezdec na zvířeti je rovnocenným řidičem. Z toho vyplývají i povinnosti. Například na křižovatkách, které nejsou upraveny dopravním značením rozlišujícím přednost v jízdě, má jezdec na zvířeti přednost zprava,“ upozorňuje.

Inspirace v zahraničí?

V mnoha zemích se uskutečňují kampaně, jež mají zvýšit povědomí řidičů a cyklistů o způsobu chování na silnicích vůči koním a jezdcům. Například některé státy v USA zavedly zákony stanovující minimální rozestupy a rychlost, kterou musí řidiči dodržovat při míjení koně na silnici. A v Kanadě byla spuštěna kampaň, jež se snaží zlepšit komunikaci mezi jezdci na koni a řidiči. Jedním z cílů této kampaně je vzdělávání řidičů o správném postupu při míjení koně na silnici. Zároveň kampaň vyzývá jezdce na koni, aby dodržovali správná pravidla a byli při jízdě ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu. Podobné zákony se vyskytují i v Austrálii, Německu nebo Francii. Tam dokonce nesmí řidič použít klakson nebo nepředvídatelné pohyby, což může koně splašit.

Ve Velké Británii se silniční pravidla v některých částech koním věnují velmi podrobně. Pořádají také Týden bezpečí na silnicích pro jezdce. Ten je zaměřen na zvyšování povědomí o tom, jak se správně chovat při potkávání koní na silnici.

„Ano, v Anglii mají vlastní kapitolu o koních. Poučili se tam hlavně ze špatných zkušeností, o kterých věděly pojišťovny a další organizace,“ vysvětluje Filip Minařík, který je certifikovaný British Horse Society instruktor. Právě tato společnost stojí za spoustou kampaní a iniciativ ve Velké Británii. ●

Buďte první! Přidejte komentář

Napsat komentář

Vydavatelem časopisu Koně&Lidé a provozovatelem webu www.konealide.cz je společnost Etira s.r.o.