Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Modelka na útěku 2: Versailles

Pro začátek pár klíčových slov: zámek, zahrady, Francie, Ludvík XIV., Marie Antoinetta, absolutismus, Zrcadlový sál, Velká francouzská revoluce, bohapusté plýtvání, hédonismus, Versailleská smlouva, Trianonský mír, Académie équestre…

Moment. Équestre? Academie? Koně?

No jistě!

Okázalost zámku ve Versailles je všeobecně lidem známá. Tento článek věnuji versailleským stájím a jezdecké akademii, které široké veřejnosti známy nejsou. A to dokonce ani té jezdecké…

Já sama jsem Versailles navštívila až po několika letech od mé první návštěvy Paříže. Jaká škoda. Od Muzea Orsay, které se nachází přes řeku Seinu naproti Tuilerijským zahradám (zmíněno v předchozím díle), trvá cesta vlakem přibližně půl hodiny. Vzpomínám si, že to byla poněkud hurá akce. Byl konec června, těsně před začátkem haute couture, a já měla pouhé dva volné dny. Jeden z nich proto musel náležet koním!

Dovolte mi v rychlosti ještě přiblížit onen termín haute couture (čti ót kutúr). Doslovný překlad znamená vysoká krejčovina. Dvakrát do roka mohou módní domy, kterým byl udělen tento titul, prezentovat vrcholy své tvorby. Dior, Chanel, Jean Paul Gautier a pár dalších vyvolených. Udělování titulu je velmi striktní, má mnoho parametrů, které musí módní domy splňovat, vše je zaštítěno zákonem a francouzským ministerstvem průmyslu. Zákony na módu, vítejte ve Francii! Překrásné šaty, nejdražší materiály, astronomické ceny, vše ruční práce a šité na míru. Pro někoho to znamená bohapusté plýtvání, pro jiného vrchol preciznosti a řemesla, pro mě startovní čáru. Událost, která mi před osmi lety otevřela dveře do vrcholového modelingu. Událost, která mě pravidelně přiváděla do Paříže. Do třetice událost, kterou mám pevně propojenou s koňmi. Nejen díky Versailles, ale také díky Global Champions Tour, skokové soutěži konané pod Eiffelovou věží, a faktu, že jsem si mezi přehlídkami a castingy mohla odskočit fandit třeba Anně Kellnerové. Jedním slovem boží. Nyní jihozápadním směrem od Paříže, vzhůru do Versailles!

Les Écuries Royales – Královské stáje

Stájový komplex nechal postavit známý francouzský architekt 17. století, dvorní stavitel „krále Slunce“ Ludvíka XIV., Jules Hardouin-Mansart. Jedná se o jeden z největších královských projektů ustájení koní všech dob. To svědčí o významu koní v tehdejší době, která se označovala jako Ancien Régime. Stáje se nachází přímo naproti zámku na okraji náměstí Place d’Armes. Zde stojí nepřehlédnutelná jezdecká socha Ludvíka XIV. Odtud se rozbíhají tři hlavní páteřní třídy Versailles, a to Avenue de Paris, Avenue de Saint-Cloud a Avenue de Sceaux.

Vnitroblok stájí
Ancien Régime, tzv. starý režim, bylo období ve Francii před vypuknutím Velké francouzské revoluce r. 1789. Vyznačoval se vládou absolutistické monarchie a třemi stavy (šlechta, církev a tzv. třetí stav). 

Samotná výstavba stájí byla dokončena velmi rychle, trvala pouhé tři roky mezi léty 1679 a 1682. Komplex budov sestává z Velké stáje Grande Écurie a Malé stáje Petite Écurie. Jejich název není odvozen od velikosti, nýbrž od důležitosti.Jsou to symetrické budovy stejných rozměrů a půdorysu, liší se však svým vnitřním uspořádáním. Mezi budovami prochází již zmíněná třída Avenue de Paris. Tympanony obou budov jsou dekorovány reliéfy s motivem koní. 

Elegantní stájové jmenovky

Severně lokalizované Velké stáje se nacházejí mezi Avenue de Saint-Cloud a Avenue de Paris. Jejich správa náležela tzv. Grand Écuyer de France. Český ekvivalent této hodnosti bohužel neexistuje, byla to však osoba s nejvyšší pravomocí, co se chovu koní týká, samozřejmě mimo krále. Tento hodnostář zodpovídal za královské koně a jezdeckou akademii. Věnoval se zejména loveckému a bojovému výcviku koní krále a jeho rodiny.

Termín tympanon označuje svislou plochu nad dveřmi portálu nebo nad okny. Zpravidla má trojúhelníkovitý nebo polokruhovitý tvar a je zdoben reliéfy či sochami. 

Naproti tomu „jižní“ Malé stáje spravoval níže postavený le Premier Écuyer, který měl na starosti ostatní koně a kočárovnu.

Již zmíněnou důležitost koní za Ludvíka XIV. potvrzují následující údaje. Ve stájích pracovalo kolem 1500 mužů všech možných řemesel a povolání tehdejší doby, která si lze představit – podkoní, panoši, poslíčci, kočí, stájníci, ošetřovatelé, kováři, sedláři, knězi, hudebníci a dokonce i koňští chirurgové. Počty koní se neustále měnily, nicméně Velké i Malé stáje měly každá kapacitu přibližně 300 koní. 

Organizace ve stájích měla svá pravidla. Koně umístění v Malých stájích byli koně krále a korunního prince, dále zde byli ustájeni kočároví koně. Skupiny koní ve Velkých stájích byly tři – koně na lov a dvě skupiny akademických koní. Kolekce koní byla velmi pestrá, ať už se jednalo o původ koní (tři čtvrtiny koní byly prý importované) či jejich zbarvení. 

Šlechta si kratochvíle v podobě jízdy na koni dopřávala často. Bourbonové, včetně Ludvíka XIV., se účastnili 150 až 180 lovů ročně! To představuje náročnou jízdu skoro každý druhý den. Samotný Ludvík XIV. měl pro potřeby lovu celkem 26 koní, které střídal i v rámci jedné lovecké výpravy. Ani ženám jízda na koni upřena nebyla. Marie Antoinetta byla prý horlivou jezdkyní. Jízda na koni panovníkovi nejen krátila volné chvíle, ale také udržovala jeho autoritu. Schopnost perfektního jezdeckého projevu byla symbolem schopnosti panovníka dobře vládnout.

Académie équestre de Versailles – Akademie jezdeckého umění ve Versailles

Během 18. století autority ve Francii postupně zaváděly nové principy jízdy na koni. Původní těžká a mnohdy brutální jízda byla nahrazována citlivějším a lehčím stylem s hlavním důrazem na rovnováhu. Tento nový styl jízdy vyučovali ve všech jezdeckých akademiích napříč Francií, Versailles nevyjímaje. 

I po opuštění paláce královskou rodinou r. 1789 koně ve stájích zůstali. Jezdecká akademie byla sice několikrát přejmenovaná, v určitém období sloužila i pro účely armády, její dědictví však přetrvalo dodnes. Od roku 2003 je akademie známá pod názvem Académie Équestre Nationale du Domaine de Versailles. O její založení se zasloužil francouzský jezdec, trenér a producent s pseudonymem Bartabas. Pro návštěvníky je hlavní atrakcí show s názvem La Voie de l’Écuyer a prohlídka stájí. V budově Velkých stájí je od roku 2016 zpřístupněna galerie kočárů. 

Představení La Voie de l’Écuyer

V současné době jsou královské stáje domovem několika institucí – již zmíněné Académie Équestre Nationale du Domaine de Versailles, dále školy architektury a centra pro obnovu francouzských muzeí.

V příštím díle se podíváme do Francie potřetí, a naposledy. Představím Vám své nejoblíbenější místo, místo milovníkům koní (a šlehačky) zaslíbené, město Chantilly.

Adieu! ●

Zdroje textu:

http://en.chateauversailles.fr/discover/estate/royal-stables

https://www.britannica.com/event/ancien-regime

http://www.sculpturesversailles.fr/html/5b/selection/page_notice-ok.php?Ident=D&NoticeId=1081&myPos=1

http://www.sculpturesversailles.fr/html/5b/selection/page_notice-ok.php?Ident=D&NoticeId=946&myPos=1

https://www.britannica.com/technology/tympanum-architecture

http://en.chateauversailles.fr/discover/history/key-dates/horses-versailles#the-kings-horses

Buďte první! Přidejte komentář

Napsat komentář

Vydavatelem časopisu Koně&Lidé a provozovatelem webu www.konealide.cz je společnost Etira s.r.o.