> Z časopisu > Ochutnávka z březnového čísla: Skoková příprava – Školení rytmu

Ochutnávka z březnového čísla: Skoková příprava – Školení rytmu

Na cvičném kolbišti máme stále uspořádané překážky pro mechaniku, gymnastiku i techniku skoku. I když neskáčeme, ježděním mezi nimi se kůň uklidňuje a učí poslušnosti. Překážky postavíme o hodně vyšší, než jaké skáčeme. Ježdění a cválání mezi nimi a následné snížení před skákáním má psychický účinek na koně i jezdce.

Předpokladem pro absolvování řad je lehký vyvážený sed jezdce. Zůstane-li kůň klidný a uvolněný, postupně zvyšujeme. Jednotlivé vzdálenosti mezi překážkami se řídí individuálně podle koně. Během řady jezdec sedí pasivně a holeněmi pobízí jen v případě, kdy kůň vypadne z rytmu a příliš zpomalí.

Více v březnovém čísle časopisu Koně a lidé (vychází 25. 2.)

Mohlo by Vás zajímat

Ochutnávka z červnového čísla: Vakcinace koní

Předpokládám, že každý koňák ví, že koně se „očkují“, čili vakcinují. A většina ví i …