> Z časopisu > Ochutnávka z červnového čísla: Rychlejší chody ze země

Ochutnávka z červnového čísla: Rychlejší chody ze země

Určitě každý chce při práci s koněm ze země využívat všechny chody koně. Je to potřebné nejen pro samotný trénink, ale i učení rovnováhy, sebeovládání koně a vše se dá následně využít pro pečlivější drezúrní přípravu. U rychlejších chodů (klus i cval) je potřeba se velmi soustředit na emoce. Koním od přírody byla dána síla v nohou a rychlost, aby měli šanci utéct před predátorem, či se co nejrychleji vzdálit od nebezpečného místa. Koně běží i na základě hry s vrstevníky, nebo ostatními členy stáda. Umí běžet k něčemu, co je velmi zajímá. Toto vše provází různé emoce, a jen některé emoce bychom chtěli u koně při práci s člověkem udržovat a dále rozvíjet.

Doteď jsme při učení spíše využívali ty klidné stavy koní, jako je práce v zastavení, popocházení a práce v kroku, relaxace, odpočinek. Na rychlejší chody je potřeba více energie, drive, a pro práci koně s člověkem i jistá míra odpočinku a potřebné relaxace. Je potřeba se více soustředit na sebeovládání koně a jeho osobní vnímání vlastního těla.

(více v červnovém čísle časopisu Koně a hříbata)

Mohlo by Vás zajímat

Ochutnávka z červnového čísla: Vakcinace koní

Předpokládám, že každý koňák ví, že koně se „očkují“, čili vakcinují. A většina ví i …