> Ježdění a trénink > Povolání u koní: JEZDEC

Povolání u koní: JEZDEC

Milujete koně? Přáli byste si věnovat se jim nejen ve volném čase, ale také v zaměstnání? Nebude stačit, když umíte na koni jezdit a postarat se o něho. Také koníčci vyžadují odborné vzdělání. Máte-li slabost pro rychlou jízdu koňmo, zamiřte do Prahy. Jezdcem z povolání se můžete stát například po studiu na Střední škole dostihového sportu a jezdectví, která sídlí v těsném sousedství závodiště ve Velké Chuchli. Jednou ze studentek je také talentovaná jezdkyně Nela Jirásková. Závodní kariéra devatenáctileté žákyně třetího ročníku se sice teprve rozbíhá, ovšem důrazně o sobě dává vědět již dvě sezóny, během nichž absolvovala 28 dostihů, třikrát vyhrála a patnáctkrát se umístila na dotované pozici.

Jaká byla tvoje cesta ke koním?
Ke koním mě přivedla moje starší sestra Klára. V parkurové stáji jsem byla pět let. Jednou jsem se šla svézt k trenérce dostihových koní Heleně Blažkové. To se mi zalíbilo. Mám ráda rychlost a adrenalin. Až tady jsem se toho naučila nejvíce, počínaje základy práce s koňmi. Jsem vděčná trenérce Blažkové a rodičům, kteří mě podpořili v uskutečnění mého snu, kterému se plně věnuji pět let.

Co ti učarovalo na povolání dostihového jezdce/ošetřovatele?
Chci se dostihům věnovat profesionálně. Proto jsem si vybrala chuchelskou školu, kde získám potřebnou licenci. A zároveň první šanci posbírat zkušenosti. Studenti mají své učňovské dostihy. I v turfu zatím platí, že kluci to mají jednodušší. Více se prosadí. Holky musí často překonávat další překážku, což je udržení nízké hmotnosti.

Co ty a hmotnost?
Hmotnost si držím hlavně sportováním. Běhám, plavu a bruslím. Když je nejhůř, zajdu do sauny. Větší jídlo si dopřeji každé pondělí po dostizích. Mám ráda českou kuchyni, pochutnám si na knedlu-zelu-vepřu, které mi uvaří moje maminka.

Ve škole máte teorii i praxi. Co tě nejvíc baví a naopak?
Neoblíbených předmětů je víc, především čeština. Neměla bych to říkat, ale učení mě vůbec nebaví. Nejvíc se samozřejmě těším na odborný výcvik. Chov koní, dostihový řád, pravidla jezdeckých soutěží, životospráva jezdce, technické zařízení, teorie jízdy. Praxi máme celý první ročník výhradně v učňovské stáji. Ve druhém ročníku docházíme jednou týdně k trenérům působícím v Chuchli. Ve třetím ročníku absolvujeme praxi u osvědčených trenérů z celé republiky. Snažím se hodně odpozorovat od ostatních zkušenějších jezdců. Líbí se mi, jak jezdí Jirka Chaloupka, Petr Foret a z holek Vendula Korečková. Na trenažér máme omezený přístup, ale když to jde, chodím na něj ráda.

U kterých trenérů jsi praxí již prošla a kde působíš momentálně?
Z dostihových trenérů jsem zpočátku jezdívala u Heleny Blažkové a Eduarda Kotába. Nyní jsem na praxi u Jiřího Chaloupky a pomáhat chodím také do stáje k Martinu Pišlovi.

Čím tě obohacují každodenní tréninky?
Je krásné pozorovat, jak kůň pracuje, jak se výkonnostně zvedá, jak rád utíká. Největší radostí a zážitkem je projet cílem jako vítěz. Každý další dostih jezdce posouvá dál.

Školní úspěch, vpravo trenérka M. Sýkorová, Tío Sergeant (2014)

Jak se k sobě v dostihu chováte? Jste spolužáci, kamarádi a zároveň soupeři.
V dostihu si většinou vyhovíme. Pokud to situace dovolí. Když se něco nepovede, většinou se po dostihu o problému nebo chybě pobavíme a vše je opět v pohodě.

Jako žákyně máš úlevu tři a půl kila. Dávají trenéři žákům více šancí?
Z mého pohledu to taková výhoda zase není. Trenéři moc žáky na své koně neposazují. Spíš si zajistí zkušenější jezdce s jezdeckou úlevou.

Které z dosavadních vítězství pro tebe nejvíc znamená?
Asi největší radost mi udělalo to první v červnu předloňského roku s Blackandgreenem běhajícím v barvách stáje Václava Neckáře. Ale vážím si všech tří úspěchů. O to víc mě mrzí druhá místa s Johannesem Keplerem. Třikrát nám první místo uteklo na cílové pásce velmi těsně.

Trénink s Johannesem Keplerem, Chuchle (2015)

Jezdíš roviny. Nepomýšlela jsi nad překážkovou kariérou?
Na roviny jsem docela vysoká a těžká. Překážky bych také chtěla výhledově zkusit.

Učňovská stáj má vlastní dostihové koně. Kolik? Kdo je tvým oblíbencem?
V učňovské stáji působí dva dostihoví trenéři. Marcela Sýkorová, která má momentálně na starost osm svěřenců, František Mourek, ten má k dispozici sedm koní s bohatou dostihovou minulostí. Podle výborných výkonů někdejší špičkový dvouletek a premiant Českomoravské ceny Lucky Horse vícekrát uspěl v elitní společnosti. Swakopmund je vícenásobným vítězem jedničkových dostihů a účastník Českého i Slovenského derby. Velmi zkušeným učitelem je Lord Silvano. Kdysi zvítězil ve Velké jarní ceně, umístil se v testech nejvyšších kategorií – ve Velké ceně Prahy a Velké ceně českého turfu, Lázeňské míli, Velké dubnové, pardubickém St. Legeru a na francouzských závodištích. Mým největším oblíbencem je osmiletý ryzák Johannes Kepler, který před pěti lety dokázal zvítězit v Itálii na velmi hluboké dráze.
V tréninku jsem měla příležitost si sednout do sedla skvělých plnokrevníků, jako je Nyani Tomba, Echo Rules, Prince Orpen, Mystic Swing nebo spolehlivý Lysyan, který umí vyhrát velký dostih u nás i v zahraničí.

Usměvavé sympatické Nele přejeme mnoho krásných zážitků z dostihů a radosti z prvenství.

Střední škola dostihového sportu a jezdectví
zdroj: www.dostihovaskola.cz
V České republice jediné komplexní vzdělávací zařízení pro přípravu dostihových jezdců a vedoucích pracovníků na úseku chovu a tréninku dostihových a sportovních koní. Praktické vyučování je organizováno ve vlastní dostihové stáji i na smluvních pracovištích ve Velké Chuchli i po celé ČR.
V současné době se ve škole mohou žáci připravovat v těchto oborech:
Jezdec a chovatel oní se zaměřením na dostihový sport
tříletý obor vzdělání pro chlapce a děvčata, kteří úspěšně ukončili základní vzdělání
možnost dálkového studia pro uchazeče z praxe
studium je ukončeno závěrečnou zkouškou (výuční list)

V tomto oboru se žáci připravují pro kvalifikované práce v chovu koní s důrazem na ošetřování všech kategorií koní, zejména pak na ježdění dostihových a sportovních koní. Žáci již v průběhu studia jezdí cvalové i klusácké dostihy, parkurové soutěže a účastní se odborných stáží ve významných chovatelských, tréninkových a dostihových centrech po celé České republice i v zahraničí.
Hlavní důraz je kladen na odborný výcvik, ze všeobecně vzdělávacích předmětů na výuku cizího jazyka (vzhledem k internacionalizaci turfu) a tělesnou výchovu (sportovní charakter oboru). V odborných předmětech pak na výuku chovu koní, teorie jízdy, dostihového řádu, pravidel jezdeckých soutěží a životosprávy jezdce.
Do denního studia je každý školní rok přijímáno 60 žáků z celé ČR. Dálkové studium je otevíráno zpravidla jedenkrát za tři roky a slouží většinou k přípravě pracovníků, kteří již mají jinou střední školu, pracují v chovu koní nebo v dostihovém sportu a potřebují si doplnit odbornou kvalifikaci.
Při přijímacím řízení se bere v úvahu prospěch v ZŠ, výška, hmotnost, tělesná zdatnost, zdravotní stav a zájem o obor.
Absolventi tohoto oboru vzdělání se uplatňují především jako jezdci, chovatelé a ošetřovatelé dostihových a sportovních koní v dostihových a sportovních stájích nebo střediscích, která se zabývají chovem koní. Talentovaní absolventi se po získání zkušeností stávají významnými jezdci (po získání 50 vítězství v dostizích žokeji). V posledních letech odchází po vyučení řada absolventů do zahraničí (Německo, Itálie, Anglie, Irsko, Francie, USA), kde pracují v dostihových stájích nebo u sportovních koní, aby po návratu využili zahraniční zkušenosti u nás. Absolventi tříletého oboru se po získání výučního listu mohou ucházet i o přijetí do nástavbového studijního oboru Trenérství dostihových a sportovních koní nebo do příbuzných nástavbových oborů.

V sedle Loop Love, K.Vary (2015)

Chovatelství se zaměřením na dostihový sport
čtyřletý studijní obor pro chlapce a děvčata, kteří úspěšně ukončili základní vzdělání, mají studijní předpoklady a zájem o zvířata a koně
možnost pokračovat ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách
studium je ukončeno maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení)

V tomto oboru se žáci připravují pro kvalifikované práce v chovu hospodářských zvířat s důrazem na chov a ošetřování všech kategorií koní. Specializací tohoto oboru je zaměření na dostihový sport. Nadaní žáci si mohou již v průběhu studia udělat amatérskou dostihovou licenci a jezdit cvalové i klusácké dostihy na závodištích v ČR a nejlepší žáci i v zahraničí. Lze také složit zkoušky základního výcviku jezdce pod Českou jezdeckou federací a účastnit se parkurových závodů pod hlavičkou školního jezdeckého oddílu. Škola je zapojena do seriálu parkurových závodů mezi zemědělskými školami (Liga zemědělských škol).
Vzdělávání je koncipováno tak, aby žáci mohli po úspěšném absolvování studia kvalifikovaně vykonávat činnosti, které jsou součástí profilu absolventa, a byli připraveni i pro vyšší odborné a vysokoškolské studium, zejména na školách zemědělského zaměření. Je třeba zvládnout učivo všeobecných předmětů, např. chemie, biologie a ekologie, výpočetní technika a maturitní předměty (český jazyk, cizí jazyk, matematika). Z odborných předmětů lze jmenovat např. chov zvířat, výživa zvířat, veterinářství, chov koní, jezdectví, fyziologie a metodika tréninku, stroje a zařízení, pěstování rostlin, ekonomika a podnikání a praxe. Žáci se mohou v průběhu studia účastnit zahraničních stáží (Německo, Anglie, Irsko, Francie), kde pracují v dostihových stájích nebo chovatelských zařízeních a prohlubují si tak své odborné dovednosti a jazykové znalosti. Každý školní rok je přijímáno 30 žáků z celé ČR. Při přijímacím řízení se bere v úvahu prospěch v ZŠ, studijní předpoklady, zdravotní stav a zájem o obor. Absolventi tohoto studijního oboru se uplatňují především jako chovatelé a ošetřovatelé koní a dalších hospodářských zvířat, zootechnici a vedoucí pracovníci v organizacích, které se zabývají chovem koní a jiných hospodářských zvířat. Dále mohou pracovat jako instruktoři na jízdárnách, v jezdeckých oddílech, krmiváři ve výživářských firmách a soukromí zemědělci. Talentovaní absolventi mohou v dálkovém studiu získat výuční list v oboru Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport a stát se tak jezdci z povolání, příp. po získání 50 vítězství v dostizích žokeji.

Trenérství dostihových a sportovních koní (nástavbové studium)
Tříletý nástavbový studijní obor pro absolventy oboru vzdělání Jezdec a ošetřovatel dostihových koní a příbuzných oborů
Studium je dálkové, zakončené maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení)

V tomto studijním oboru se žáci připravují pro výkon náročných činností povolání v chovu koní, dostihovém a jezdeckém sportu nebo pro vybrané technickohospodářské funkce provozního charakteru.
Hlavní důraz je kladen na individuální odbornou praxi, která je zaměřena zejména na upevňování a prohlubování intelektuálních a manuálních dovedností vyplývajících z odborných teoretických předmětů. Ve všeobecně vzdělávacích předmětech pak na výuku českého jazyka a literatury, matematiky a cizích jazyků (němčina nebo angličtina) pro přípravu k maturitní zkoušce. Z odborných předmětů je stěžejní fyziologie a metodika tréninku, chov koní, teorie a taktika jízdy, dostihový provoz, jezdecké soutěže a ekonomika podnikání. Ke studiu, které se otevírá zpravidla jedenkrát za dva roky, je přijímáno 30 uchazečů. Přijímací zkouška se koná z českého jazyka a biologie, odborných znalostí z chovu koní, dostihového a jezdeckého sportu. Absolventi tohoto studijního oboru se uplatňují především jako cvičitelé, asistenti trenérů nebo trenéři dostihových nebo sportovních koní v dostihových stájích, organizacích zabývajících se chovem koní, tréninkem sportovních koní nebo jako soukromí podnikatelé. Absolventi se mohou ucházet o studium na vysokých školách a vyšších odborných školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol poskytujících úplné střední vzdělání.
Vzdělávací kurz specializovaný na problematiku sportovních koní
roční vzdělávací kurz pro absolventy středních škol s maturitou
studium je dálkové, zakončené závěrečnou zkouškou (osvědčení)

Kurz slouží široké veřejnosti k prohloubení znalostí z chovu koní, jezdeckých soutěží, teorie a taktiky jízdy, managementu v chovu koní a jezdectví a fyziologie a metodiky tréninku. Úspěšní účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu. Studenti, kteří splňují další kritéria ČJF, mohou složit zkoušky základního jezdeckého výcviku, příp. cvičitelskou zkoušku před komisí České jezdecké federace. Kurz předpokládá, že studenti mají praktické zkušenosti z práce u sportovních koní.
Stejně jako v nástavbovém studiu i v tomto kurzu se studenti připravují pro výuku náročných činností v chovu koní, jezdeckém sportu nebo pro vybrané technicko-hospodářské činnosti. Získané osvědčení může sloužit jako doklad pro vydání živnostenského oprávnění v oboru. Rovněž tento typ studia otevíráme podle zájmu uchazečů zpravidla každoročně a přijímáme 30–35 studentů.
Teoretickou výuku zajišťují převážně interní učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů. Některé speciální odborné teoretické předměty pak vyučují učitelé odborného výcviku nebo soukromí trenéři dostihových koní, čímž je zajištěno velmi dobré spojení teorie s praxí. V nástavbovém studiu a kurzu vyučují nejdůležitější odborné předměty externí učitelé, vynikající odborníci z praxe nebo vysoké školy. V tomto směru úspěšně spolupracujeme se specialisty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, zejména prof. MVDr. Jaroslavem Hanákem, DrSc., který navrhoval osnovy předmětu Fyziologie a metodika tréninku a jeho spolupracovníky, kteří předmět vyučují. Sportovní disciplíny po dohodě s Českou jezdeckou federací přednáší Ing. Martina Krejčí, Ph.D., sekretář JC ČR. Dostihovou oblast zajišťuje Ing. Oliva Horová, trenérka dostihových koní. Úzce spolupracujeme i s Ing. Lenkou Gotthardovou, CSc., známou hipologickou publicistkou, a dalšími odborníky v oblasti chovu koní a jezdectví.

Odborný výcvik a praxe zajišťujeme ve vlastní dostihové a sportovní stáji, na smluvních pracovištích a pracovištích praktického vyučování. Formou exkurzí navštěvujeme nejvýznamnější chovy hospodářských zvířat a tréninková střediska. Důležitým partnerem při zajišťování odborného výcviku je i TMM, a. s., vlastník závodiště ve Velké Chuchli a provozovatel dostihů.
Vlastní dostihovou stáj jsme založili v roce 1968 za účelem zkvalitnění praktického vyučování. Žáci zde získávají odborné dovednosti a návyky a mnozí z nich se poprvé posadí do sedla nebo sulky. Na koních školy absolvují žáci obvykle také svůj první dostih v životě. Jestliže se osvědčí, dostávají další šance nejen na „školních koních“, ale i od ostatních trenérů.
Skladbu koní v dostihové stáji školy se snažíme neustále zlepšovat. V současné době slouží žákům k odbornému výcviku a k účasti v dostizích 14 anglických plnokrevníků, 8 klusáků a 8 sportovních koní.
Nejlepší žáci školy se připravují pro ježdění rovinových, překážkových a klusáckých dostihů nebo parkurových soutěží. TMM, a. s., každoročně vypisuje několik žákovských dostihů a Česká klusácká asociace klusácké dostihy, kterých se naši žáci zúčastňují. Jezdecký oddíl se účastní i celonárodní soutěže v parkurovém skákání Liga zemědělských škol. Žáci samostatně pod vedením učitelů odborného výcviku koně ve školní stáji ošetřují, trénují a startují s nimi na závodišti ve Velké Chuchli i po celé ČR. Pravidelně se zúčastňujeme dostihů v Karlových Varech, Lysé nad Labem, Tochovicích, Benešově a v Netolicích. Smyslem je, aby žáci poznali rozdílnost v taktice a způsobu ježdění dostihů na různých závodištích, ale také, aby se co největší počet diváků seznámil s úrovní jejich přípravy. Snažíme se, aby žáci během učební doby startovali v co největším počtu dostihů a dosahovali co nejlepších výsledků na koních připravovaných ve stáji školy, ale i na cizích koních, do jejichž sedel nebo sulek jsou ostatními trenéry angažováni.
Dbáme také na to, aby žáci získávali první mezinárodní zkušenosti. Proto jsme navázali spolupráci s obdobnou školou v Šaľe na Slovensku a Bábolně v Maďarsku a každoročně pořádáme u nás mezinárodní žákovské dostihy. Zúčastňujeme se obdobných dostihů v Bratislavě a Budapešti a pořádáme odborné stáže i do ostatních evropských států. Již jsme navštívili: Newmarket (Anglie), Chantilly (Francie), Bremen (Německo), Bábolnu (Maďarsko), Kildare (Irsko).
Žáci II. a III. ročníku oboru Jezdec a chovatel koní absolvují část odborného výcviku na smluvních pracovištích v dostihových stájích ve Velké Chuchli a na pracovištích praktického vyučování u nejzkušenějších trenérů, kteří plní funkci instruktorů (např. F. Holčák, J. Váňa, Ing. V. Chaloupka, Z. Koplík atd.). Účelem této přípravy je, aby žáci poznali jiné pracovní podmínky, tréninkové metody a upevňovali si dovednosti a návyky získané ve stáji školy. Žáci se během této přípravy velmi často seznámí i se svým budoucím pracovištěm. Trenéři-instruktoři mají možnost žáky dobře poznat a mohou společně s učiteli odborného výcviku kvalifikovaně rozhodovat o vhodném angažování žáků do dostihů a tím spolupracovat na praktické přípravě žáků.
Žáci oboru Chovatelství absolvují praxi nejen ve školních stájích, ale v I. a II. roč. i ve sportovním středisku v Trnové u Prahy a ve III. a IV. ročníku ve sportovním středisku v Mělnické Vrutici. Kromě toho absolvují individuální praxi i na dalších smluvních pracovištích, např. školním statku Toušeň, Naučné stezce Radonice, Rabbitu Trhový Štěpánov, hřebčíně Napajedla a dalších.

Text: Marcela Klingorová
Foto: Marcela Klingorová, Martina Havlínová, Lenka Janatková

(článek vyšel v čísle 4/2016)

Mohlo by Vás zajímat

Hřebci divokých koní našli dočasné útočiště na Kozmických ptačích loukách

Skupina třinácti hřebců z milovické rezervace velkých kopytníků přijela dnes odpoledne na Kozmické ptačí louky …