> Poradna > Přesednutí v klusu

Přesednutí v klusu

Co to znamená, když si mám přesednout v klusu?

Dosedáme, když je vnější noha na zemi

 

Jistě všichni naši čtenáři vědí, co je to vysedání – mírné zvednutí ze sedla v lehkém klusu. To probíhá v určitém rytmu, na jízdárně vysedáme vždy na vnější přední nohu (když je tato noha ve vzduchu, jsme také „ve vzduchu“, když tato noha dopadá na zem, dosedáme do sedla). Vnější noha je ta, která je blíže okraji jízdárny, vnitřní ta, která je blíže středu jízdárny. Když tedy jedeme na levou ruku (v rozích jízdárny zatáčíme doleva), je pravá přední noha tou vnější. Když jedeme na pravou ruku (v rozích jízdárny zatáčíme doprava), je vnější nohou levá přední. To znamená, že když změníme směr jízdy, musí proběhnout přesednutí, tedy změna nohy, na kterou vysedáme. Toto přesednutí po nás cvičitel vyžaduje i ve chvíli, kdy vysedáme na špatnou nohu, tedy jsme „nadzvednutí“ ve chvíli, kdy je ve vzduchu vnitřní přední noha. Při přesednutí zůstáváme při jednom klusovém kroku navíc sedět (při tom, při kterém bychom jinak vysedli), a vysedáme až při dalším.
Pro příklad: jezdíme na jízdárně ve tvaru obdélníku, vybereme si jednu půlku jízdárny a na té jezdíme v klusu ve velkém kruhu na levou ruku (stále jakoby zatáčíme doleva) několik koleček. Vysedáme, když se pravá přední noha (tedy vnější noha) zvedá nahoru. Po několika kolečkách chceme změnit směr jízdy tak, že změníme kruhy – tedy uprostřed jízdárny plynule přejedeme na druhou půlku jízdárny, proběhne změna směru. Nyní jedeme na pravou ruku (zatáčíme doprava). Uprostřed jízdárny při tomto změně směru, v klusu přesedneme, tedy změníme nohu, na kterou vysedáme, protože dojde ke změně vnejší nohy (nyní je vnější noha levá přední). Takto přesedáme pokaždé, když dojde ke změně směru a tedy i ke změně toho, která noha je zrovna ta vnější.

Vysedáme, když jde vnější noha nahoru

Mohlo by Vás zajímat

Obor hipoterapeut

Jakou školu bych musela vystudovat, abych mohla pracovat jako hipoterapeut, co tato práce obnáší a …